Detektivní činnost

Zjištění informací v obchodním styku a bussines screening potenciálních obchodních partnerů, pro společnosti , zaměstnanců

Provádíme analýzu informací, uváděných uchazeči o zaměstnání, případně stávajícími zaměstnanci, se zaměřením na zajištění co nejvyšší bezpečnosti společnosti nejen před podvody, ale i úniky informací.

Máte obavu o bezpečnost firmy? Jsou Vaše produkty, služby či firemní strategie dostatečně zabezpečené proti úniku informací? Můžete věřit svým zaměstnancům? Je lepší mít náskok před konkurencí?

V USA a západní Evropě má dnes problematika Pre-Employment (PEBS) a Employment Background screeningu (EBS) zcela jasná pravidla.

Screening dělíme na:

  1. Pre-Employment – prověření před přijetím do zaměstnaneckého poměru
  2. Employment – prověření u stávajících zaměstnanců nebo dalších osob
  3. Optimalizace a restrukturalizace – analýza struktury zaměstnanců firmy a zmapování podle jednotlivých procesů hlavních činností firmy

Odhadnete, kdo je nejčastěji pachatelem podvodu ve firmě? Z téměř 50% jde vždy o zaměstnance společnosti. Víte, jaký je stav ve Vaší firmě?

V obchodním styku

Začínáte nový obchod a chcete mít jistotu a informace o svém novém (potenciálním) klientovi či partnerovi?  Provedeme vám kompletní screening jeho a jeho blízkého okolí, jeho bonitu ve světě obchodu a mezi obchodních vztahů.

Zjišťování, ověřování a dokumentování informací

Máte pohybnosti o informacích,  které mají pro Vás velkou důležitost a chcete mít jistotu, co se týká jejich kvality a vypovídací hodnoty?

Zjišťování informací o osobách, firmách a skupinách, jejich možné provázanosti.

Majetkové a fyzické poměry

Menu

PAKD group, s.r.o., Dlouhá 33, Kladno
Email: pakdgroup@pakdgroup.cz, Web: www.pakdgroup.cz, Mobil: +420 602 306 799