Pohledávky, exekuční a úpadkové řízení

Mimosoudní řešení pohledávek

Řešení dlužných částek, již od stádia  FVA po splatnosti nebo jakýchkoliv dlužných úpisů po datu jejich splatnosti (směnky, uznání závazků, smlouvy o půjčce atd.)

Řešení je prováděno mimosoudní cestou, když tato cesta je v prvopočátku daleko rychlejší a efektivnější nežli zdlouhavá soudní řízení.

Soudní řešení pohledávek až do stádia exekučního řízení, dohled nad řízením a poradenství v již běžícím řízení

Postaráme se o Vaši pohledávku i ve stádiu po vydání soudního rozhodnutí, kdy provedeme intenzivní dohled nad jejím vymáháním ve fázi výkonu rozhodnutí nebo v exekučním řízení nebo ve formě dohledu nad úpadkovým řízením.

Samozřejmostí je obstarání a zajištění řádného zahájení a následného průběhu výkonu rozhodnutí u pohledávek ve stádiu pouhého rozhodnutí.

Poradenství v začínajícím a i již probíhajícím úpadkovém řízení

Poradíme Vám, jak a co požadovat od soudu případně insolvenčního správce a jak se k řízení připojit.

Řešení a správa sald pohledávek pro společnosti od stádia faktur po splatnosti

Firmám a společnostem, které tíží velký počet vydaných faktur po splatnosti, nabízíme správu těchto sald. Předáním této agendy Vám odpadá starost o neplatiče, tuto starost od Vás převezme pod svou kontrolu my.

Menu

PAKD group, s.r.o., Dlouhá 33, Kladno
Email: pakdgroup@pakdgroup.cz, Web: www.pakdgroup.cz, Mobil: +420 602 306 799